Dermatológia pre prax 2/2008

IMPETIGO VULGARIS

MUDr. Stanislava Polášková

Článek pojednává o impetigu – povrchní kožní bakteriální infekci, jejích příčinách, klinických projevech, možnostech léčby a případných komplikacích. Upozorňuje na rozdělení impetiga na nonbulózní a bulózní.

Kľúčové slová: impetigo vulgaris, nonbulózní, bulózní, etiologie, klinické projevy, diferenciální diagnóza, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

IMPETIGO VULGARIS

The article discusses impetigo – superficial skin bacterial infection, its causes, clinical picture, treatment options and eventual complications. It describes the classification to non-bullate and bullate units.

Keywords: impetigo vulgaris, non-bullate, bullate, ethiology, clnical picture, differential diagnosis, treatment.