Dermatológia pre prax 2/2007

IMIQUIMOD V TERAPII IMIQUIMOD V TERAPII

MUDr. Helena Korandová, CSc.

Cílem dermatologické léčby je při zvolení vhodného terapeutického postupu nevyvolat na kůži nežádoucí účinky, neporušit její integritu a nenavodit esteticky nepřijatelné následky. Současně však musí být léčba dostatečně efektivní, průběh dermatóz dlouhodobě kontrolovat nebo nejlépe vést k jejich úplnému vyléčení. Je tedy nezbytně nutné, aby zvolený terapeutický postup byl co nejvíce cílen na patogenetické mechanizmy choroby. Jedním z moderních externích přípravků splňujících vytyčená kritéria je pro svůj antivirový a protinádorový efekt imiquimod (Aldara 5% krém).

Kľúčové slová: imiquimod, indikace, aktinické keratózy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

IMIQUIMOD IN THE THERAPY OF SKIN DISEASES

The goal of dermatology treatment with an appropriate medication is not to cause an adverse reaction, not to disrupt its integrity, and not to produce cosmetically unacceptable consequences. In the same time the treatment must be sufficiently effective, controlling the course of the disease over a prolonged period of time or preferably lead to the complete recovery. Thus it is necessary that the selected treatment is targeted on pathogenetic mechanisms of the disease. One of the modern external medications meeting the outlined criteria is imiquimod (Aldara 5% cream) due to its antiviral and antitumor effect.

Keywords: imiquimod, indication, actinic keratosis