Dermatológia pre prax 3/2011

Hormonální antikoncepce v léčbě akné

MUDr. Petr Křepelka, Ph.D.

Akné vulgaris postihuje více než 40 % adolescentních žen. Nadměrná činnost kožních mazových žláz s hyperkeratinisací, folikulární oklusí, pomnožením bakterie Propiobacterium acnes a zánětlivou reakcí představují nejvýznamnější patogenetické faktory akné. Hormonální antiandrogenní léčba je zaměřena na androgeny metabolizující buňky pilosebaceozní jednotky. Orální kontracepce snižuje počet lézí akné komplexním působením: zvyšuje hladinu globulini vázajícího pohlavní hormony, snižuje hladinu volného testosteronu a hladinu celkových androgenů, inhibuje buněčené receptory pro androgeny a omezuje periferní konverzi androgenů. Kombinace ethynil-estradiolu s cyproteron-acetátem, dienogestem, drospirenonem a chlormadinon-acetátem projevily nejsilnější účinnost v terapii akné. Úspěšná léčba akné pomocí hormonální antikoncepce předpokládá absenci všeobecně známých kontraindikací.

Kľúčové slová: akné, hormonální kontracepce, antiandrogenní progestiny

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hormonal contraception in treatment of acne

Acne vulgaris affects more than 40 % of adolescent women. An enhanced sebaceous gland activity with hyperceratinisation, follicular occlusion, Propiobacterium acnes overgrowth and inflammatory reaction belongs to the major pathogenetic factors of acne. Hormonal antiandrogen treatment targets the androgen-metabolizing cells of the pilosebaceous unit. OCs reduce acne lesions by complex effect: increasing sex hormone-binding globulins levels, decreasing free testosterone and androgen levels , by blocking of androgen receptors and inhibiting of peripheral androgen conversion. The combinations of ethinyl estradiol with cyproterone acetate, dienogest, drospirenone and chlormadinone acetate have shown the strongest antiacne activity. Successful treatment of acne with hormonal contraception requires missing of any generally known contraindications.

Keywords: acne, hormonal contraception, antiandrogenic progestins