Dermatológia pre prax 4/2014

História balneoterapie – stredovek

MUDr. Alena Masarovičová, MUDr. Ján Lidaj, MUDr. Ondrej Žilínek

Na začiatok tohto článku patrí krátka dejepisná úvaha na tému, čo je to stredovek. Jeho začiatok je v Európe pomerne presný, datuje sa pádom Rímskej ríše v roku 476 a sťahovaním národov. Môžeme ho rozdeliť na raný (5. – 10. storočie, odhadovaný počet obyvateľov 20 – 30 miliónov), stredný (11. – 13. storočie, počet obyvateľov asi 50 – 70 miliónov, z toho na Slovensku asi 250 000 až 300 000) a neskorý (14. - 15. storočie, počet obyvateľov asi 100 miliónov, z toho na Slovensku asi 500 000 ľudí). V súčasnosti má Európa do 750 miliónov obyvateľov. Ale koniec stredoveku už nie je taký ustálený. Najčastejšie sa uvádza okrúhly rok 1500. Súvisí s príchodom dôležitých skutočností, významných udalostí a nových myšlienok, ktoré podstatne zmenili chod takmer celej ľudskej spoločnosti. Preto po tomto dátume už môžeme hovoriť o novoveku.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť