Dermatológia pre prax 4/2016

Hidradenitis suppurativa – biologická liečba

MUDr. Klaudia Péčová

Hidradenitis suppurativa je imunologicky mediované chronické zápalové ochorenie kože. K voľbe liečby je nutné zhodnotiť stupeň zá- važnosti a lokalizáciu prejavov. V liečbe má svoje miesto konzervatívna rovnako ako chirurgická liečba. Pri stredne ťažkej a ťažkej forme má adalimumab klinicky preukázaný efekt a v súčasnosti je prvou schválenou systémovou liečbou v indikácii HS.

Kľúčové slová: hidradenitis suppurativa, stupne závažnosti, adalimumab, chirurgická liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hidradenitis suppurativa - biological therapy

Hidradenitis suppurativa is immunologically mediated inflammatory skin disease. The choice of treatment is necessary to assess the degree of severity and location of symptoms. In the therapy has a place conservative as well as surgical treatment. For moderate and severe forms adalimumab has clinically proven effect and now is the first approved systemic therapy for the indication of HS.

Keywords: hidradenitis suppurativa, degree of severity, adalimumab, surgery treatment