Dermatológia pre prax 2/2010

Genodermatózy kojeneckého věku

MUDr. Štěpánka Čapková

Autorka předkládá výběr některých závažných novorozeneckých a kojeneckých kožních onemocnění, která vznikají na genetickém podkladě a vyžadují speciální přístup neonatologa, pediatra, genetické vyšetření a dlouhodobou dispenzarizaci dětským dermatologem. Sdělení je věnováno především skupině ichtyóz a vrozeným bulózním chorobám.

Kľúčové slová: genodermatózy, ichtyózy, epidermolysis bullosa congenita, incontinenentia pigmenti

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Genodermatoses in infancy

The author presents a selection of some serious skin diseases of newborns and infants which have a genetic background and require a special neonatologist and paediatrician approach, genetic examination, and a long-term surveillance by a paediatric dermatologist. The paper mainly deals with the group of ichthyoses and congenital bullous diseases.

Keywords: genodermatoses, ichthyoses, congenital epidermolysis bullosa, incontinentia pigmenti