Dermatológia pre prax 2/2008

FOTOPROTEKCE

MUDr. Milena Jirásková, CSc., Ing. Lubor Jirásek, CSc.

Změny povětrnostní spojené se zvýšeným průnikem rizikového UV záření vyžadují zvýšenou ochranu kůže oblečením a kosmetikou speciálně k tomuto účelu vyráběnou.UV filtry by měly optimálně chránit kůži v poměru 1 : 1 (UVB : UVA). Měly by se nanášet na zatěžovaná místa 30 minut před sluněním a během dne vy se měla jejich aplikace vícekrát opakovat. Zásadně bychom se neměli vystavovat slunečnímu záření v době mezi 10–15 hodinou a děti do 3 let by se neměly zbytečně vystavovat vůbec. Kvalitu a zásady ochrany koriguje Evropská instituce COLIPA. V poslední době se klade velký důraz na tzv. bioprotekci a kvalitu tzv. kritické vlnové délky λc.

Kľúčové slová: UV filtry, fotoprotekce, bioprotekce, kritická vlnová délka λc, UV index.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PHOTOPROTECTION

Atmospheric changes associated with increased penetration of harmful UV radiation require better skin protection with clothing and cosmetics produced especially for this purpose. UV filters should optimally protect skin in ratio 1 : 1 (UVB : UVA). They should be appliedon exposed areas 30 minutes before sun exposure and during the day the application should be repeated multiple times. Essentially we should not expose ourselves to sunshine between 10 am and 3 pm and children under 3 years of age should not be exposed at all. The quality and principles of protection are regulated by European institution COLIPA. Recently a great attention is paid to so called bioprotection and quality of so called critical wave length λc.

Keywords: UV filters, photoprotection, bioprotection, critical wave length λc, UV index.