Dermatológia pre prax 4/2020

Exantémy pri infekčných ochoreniach

MUDr. Barbora Gulánová

Parainfekčné exantémy sú širokou množinou kožných ochorení, ktoré súvisia s infekciou organizmu. Ich príčinou je priamo bakteriálna alebo vírusová infekcia alebo sú spôsobené imunitnou reakciou organizmu na infekciu baktériou či vírusom. Niektoré z týchto ochorení sú svojimi prejavmi natoľko typické, že diagnostika nebýva problematická, napr. ovčie kiahne či osýpky. Naproti tomu, ak je klinický obraz málo vyjadrený alebo netypický, nebýva diagnóza jednoduchá. Cieľom článku je rozdeliť parainfekčné exantémy podľa vyvolávateľov v snahe pripomenúť niektoré zriedkavejšie ochorenia a rozšíriť možnosti diferenciálnej diagnostiky.

Kľúčové slová: morbilli, varicella, herpes zoster, syndróm ruka-noha-ústa, infekčná mononukleóza, šarlach, syfilis, urtikária, vaskulitída, erythema exsudativum multiforme

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Skin eruptions in infection diseases

Parainfectious skin eruptions could be defined as skin rush of most of the body surface where the infection play a role. They are caused directly by a bacterial or viral infection or by immune reaction of the organism to the bacterial or viral infection. A lot of diseases caused by viral infections, which are manifested by typical skin or/and mucosal eruptions can be easily diagnosed upon medical history and by physical examination of the patient. Indeed sometimes are the clinical features rather unusual and the diagnose can be difficult. The aim of this paper is to divide the parainfectious skin eruptions into groups by their cause to point out some rare diseases and extend the differential diagnostics.

Keywords: measles, chickenpox, shingles, hand-foot-mouth disease, infectious mononucleosis, scarlet fever, syphillis, urticaria, vascullitis, erythema exsudativum multiforme