Dermatológia pre prax 2/2012

Erythema gyratum repens u pacientky s duplicitnou malignitou

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., MUDr. Magda Černohorská, MUDr. Jana Menšíková

Erythema gyratum repens je zriedkavá, neinfekčná zápalová dermatóza, ktorú zaraďujeme medzi obligátne paraneoplastické dermatózy. Autori uvádzajú prípad pacientky s obličkobunkovým karcinómom a chronickou lymfocytovou leukémiou v asociácii s uvedeným ochorením. Vzhľadom na vymiznutie kožného nálezu po nefrektómii je možné predpokladať kauzálnu súvislosť s prvou z uvedených malignít.

Kľúčové slová: Erythema gyratum repens, paraneoplastické dermatózy, malignita

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Erythema gyratum repens in patient with duplicite malignity

Erythema gyratum repens is rare, inflammatory skin disease belonging to the group of paraneoplastic disorders. Authors describe a case report of female patient with renal cell carcinoma and chronic lymphocytic leukemia. With respect to disapearance of skin lesion after radical nephrectomy, the causal linkage between renal cell carcinoma and erythema gyratum could be concluded.

Keywords: Erythema gyratum repens, paraneoplastic dermatoses, malignity.