Dermatológia pre prax 2/2015

Dlouhodobá bezpečnost adalimumabu a nové indikacie pro dermatologii

MUDr. Veronika Slonková, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Adalimumab je rekombinantní plně humánní monoklonální protilátka proti tumor nekrotizujícímu faktoru alfa (TNF-alfa). Je indikován k léčbě středně těžké až těžké chronické ložiskové psoriázy u dospělých pacientů, u kterých došlo k selhání odpovědi na jinou systémovou léčbu včetně cyklosporinu, methotrexátu nebo PUVA, nebo pokud je u nich tato terapie kontraindikována nebo ji netolerují. Nově je indikace rozšířena i pro léčbu středně těžké až těžké chronické ložiskové psoriázy rukou a/nebo nohou, a to na základě studie REACH. V této studii bylo prokázáno, že léčba adalimumabem vede ke snížení bolesti, zlepšuje psoriatické postižení nehtů a výrazně tím zlepšuje kvalitu života pacientů s palmoplantární psoriázou. Adalimumab je účinný a zároveň bezpečný lék pro dlouhodobou léčbu chronické ložiskové psoriázy.

Kľúčové slová: adalimumab, bezpečnost, palmoplantární psoriáza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Adalimumab – long-term safety and new indications in dermatology

Adalimumab is a recombinant human monoclonal antibody against tumour necrosis factor alfa (TNF-alfa). It is indicated for the treatment of moderate to severe chronic plaque psoriasis in adults in whom other systemic treatment is not ecacious or it is contraindicated or not tolerated. Now, based on REACH study, adalimumab is also indicated in the treatment of moderate to severe chronic plaque psoriasis of hands and/or feet. REACH study proved that treatment with adalimumab resulted in better quality of life because of reduced pain and nail improvement. Adalimumab is ecacious and safe drug for a long-term treatment of chronic plaque psoriasis.

Keywords: adalimumab, safety, palmoplantar psoriasis.