Dermatológia pre prax 3/2016

Dermatoskopia malígneho melanómu

MUDr. Zuzana Murárová, PhD.

Dermatoskopia je neoddeliteľnou súčasťou dermatologického a zvlášť dermatoonkologického vyšetrenia. Jej presnosť je priamo závislá od zaškolenia a praxe vyšetrujúceho lekára. Manuálna alebo počítačová dermatoskopia prináša diagnostické spresnenie pri pigmentových prejavoch oproti klinickému vyšetreniu. Pomáha odlíšiť benígne prejavy od malígnych a umožňuje určiť, ktorú léziu stačí sledovať a ktorú je nutné exstirpovať. Veľký záujem o túto vyšetrovaciu metódu je daný najmä jej zameraním, diferenciálnou diagnostikou najzhubnejšieho kožného nádoru – malígneho melanómu.

Kľúčové slová: dermatoskopia, digitálna dermatoskopia, malígny melanóm, kožný nádor

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Dermoscopy of melanoma malignum

Dermoscopy is an integral part of dermatological and especially dermatoonkological examination. Its accuracy directly depends on the training and practice of the dermatologist. Compared to clinical diagnostic, manual and computer dermoscopy brings diagnostic accuracy in pigment lesions. It helps distinguish benign from malignant lesions and allows us to specify which lesion coul be just folloved up or which is necessary to be extirpated. Big interest in this examination method is given thanks to its focus - differential diagnosis the most malignant skin tumor – malignant melanoma.

Keywords: dermoscopy, computer dermoscopy, melanoma malignum, skin tumor