Dermatológia pre prax 2/2009

Dermatoskopia a digitálna dermatoskopia

MUDr. Zuzana Murárová, PhD.

Dermatoskopia (epiluminiscenčná mikroskopia) je neinvazívna diagnostická metóda určená na pozorovanie pigmentových lézií in vivo. Umožňuje rozpoznávanie morfologických štruktúr, ktoré sú inak voľným okom neviditeľné a týmto spôsobom otvára ďalšie možnosti pre skúmanie morfologických čŕt pigmentových kožných lézií. Dermatoskopické vyšetrenie napomáha diagnostickému spresneniu ochorenia melanoma malignum o 20 – 30 %.

Kľúčové slová: dermatoskopia, digitálna dermatoskopia, malígny melanóm

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Dermoscopy and computer dermoscopy

Dermoscopy (epiluminiscence microscopy) is a non-invasive diagnostic method for the observation of pigment lesions in vivo. It allows the recognition of morphological structures that are otherwise invisible to the naked eye, and in this way opens up further possibilities for studying the morphological features of pigment skin lesions. Dermoscopic examination helps to clarify diagnostic of the disease melanoma malignum by 20-30%.

Keywords: dermoscopy, computer dermoscopy, melanoma malignum