Dermatológia pre prax 2/2014

Cyklosporín A v liečbe izolovanej psoriázy nechtov

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., MUDr. Marianna Bieliková, MUDr. Petra Fedorcová

Nechtová psoriáza sa môže vyskytovať samostatne alebo ako súčasť rozsiahlejšieho kožného postihnutia. Jej prítomnosť je veľmi dôležitá, ale často sa aj prehliada. Liečba je zložitá, väčšinou si vyžaduje kontinuálnu prolongovanú terapiu, niekedy s vedľajšími účinkami alebo s nedostatočnými výsledkami.

Kľúčové slová: nechtová psoriáza, psoriáza, klinika, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cyclosporine A in the treatment of isolated nail psoriasis

Nail psoriasis can be present alone or as part of more extensive psoriasis. Its occurance is very important but it is often overlooked. Treating nail psoriasis is very difficult, most of the therapies require prolonged treatment and continiuty, sometimes with side effects or disappointing results.

Keywords: nail psoriasis, psoriasis, clinic, therapy.