Dermatológia pre prax 2/2020

COVID-19 – nový vírus so širokým spektrom klinických prejavov

MUDr. Michaela Blaško, PhD.

Svet v súčasnosti prežíva pandémiu infekčného ochorenia nazývaného koronavírusová choroba 2019 alebo COVID-19. COVID-19 je spôsobený závažným akútnym respiračným syndrómom koronavírusom 2 (SARS-CoV-2) a je súčasťou veľkej rodiny koronavírusov (CoV). Koronavírusy sa prenášajú zo zvierat na ľudí, pričom sa predpokladá, že tento konkrétny kmeň koronavírusov pochádzal z trhu s morskými plodmi v meste Wu-chan v Číne koncom decembra 2019. Príznaky COVID-19 sa podobajú príznakom bežného prechladnutia a infikovaní často trpia horúčkou, kašľom a dýchavičnosťou. V ťažkých prípadoch však môže infekcia viesť k pneumónii, zlyhaniu viacerých orgánov, závažnému akútnemu respiračnému syndrómu, a dokonca k smrti. Na COVID-19 dosiaľ zomreli prevažne starší ľudia a ľudia s už existujúcimi chronickými zdravotnými problémami.

Kľúčové slová: COVID-19, koronavírus, horúčka, kožné prejavy

COVID-19 – a new virus with broad-spectrum of clinical symptoms

The world is currently experiencing a pandemic of an infectious disease called coronavirus disease 2019, or COVID-19. COVID-19 is caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and is part of a large family of coronaviruses (CoV). Coronaviruses are transmitted from animals to people, with this particular strain of coronavirus thought to have originated from a seafood market in the city of Wuhan in China in late December of 2019. Symptoms of COVID-19 resemble that of the common cold, those infected often experiencing fever, coughing, and shortness of breath. However, infection can lead to pneumonia, multi-organ failure, severe acute respiratory syndrome, and even death, in more severe cases. The elderly and those with preexisting chronic health conditions have accounted for the majority of deaths from COVID-19.

Keywords: COVID-19, coronavirus, fever, cutaneous manifestations