Dermatológia pre prax 4/2011

Choroby vlasov IV. Difúzne padanie vlasov - anagénne a telogénne deflúvium

MUDr. Eva Rasochová

Difúzna alopécia je najčastejšia forma padania vlasov. Veľmi často je až kozmetickým problémom s dosahom na kvalitu života. Môže byť zapríčinená celkovým ochorením, liekmi, hormonálnymi zmenami, nutričnými faktormi, internými a kožnými ochoreniami, stresom a mnohými inými príčinami. Padanie vlasov je treba odlíšiť od kvalitatívnych zmien na vlasovom stvole v dôsledku exogénneho poškodenia alebo na podklade genetického ochorenia, ktoré vedie ku zlomeniu vlasu. Rozsah padania vlasov by mal byť hodnotený trichogramom a inými technikami.

Kľúčové slová: difúzna alopécia, anagénne deflúvium, telogénne deflúvium.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diffuse alopecia – anagen and telogen deffluvium

Diffuse alopecia is the most common type of hair loss. Very often it is a cosmetic problem with impact on a quality of life. It can be caused by underlying medical conditions, medications, hormonal changes, nutritional factors, internal and skin diseases, stres and many other factors. True hair loss should be distinguished from damage to the hair with breakage of the hair shaft by exogenous triggers or genetic diseases. The severity of hair shedding should be assesed by pull test, trichogram or other techniques.

Keywords: diffuse alopecia, anagen deffluvium, telogen deffluvium.