Dermatológia pre prax 2/2011

Choroby vlasov II – Androgenetická alopécia

MUDr. Eva Rasochová

Androgenetická alopécia, alebo „ mužský typ plešivenia“, je špeciálny typ alopécie pri ktorom dochádza k miniaturizácii folikulov vlasatej časti pokožky hlavy. Vznik ochorenia závisí od prítomnosti androgénu dihydrotestosterónu a jeho penetrácii do cieľového orgánu. Keďže ide o zmeny podmienené geneticky, nazýva sa tento typ alopécie androgenetická alopécia. Presná patofyziológia ochorenia však nie je doteraz úplne jasná. Aj keď ochorenie nespôsobuje priame fyzické poškodenie, často má na pacienta negatívny psychologický dopad.

Kľúčové slová: androgenetická alopécia, pilosebaceózny folikul, dihydrotestosterón, minoxidil, finasterid

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Androgenetic alopecia

Androgenetic alopecia is a special type of alopecia in which there is miniaturization of the pilosebaceous follicles of the scalp. The onset of the disease depends on the presence of the androgen dihydrotestosterone and its penetration to the follicular target organ. As these conditions are genetically determined, this type of alopecia is called alopecia androgenetica. The pathophysiology of the disease is not yet fully elucidated. Although it does not cause direct physical harm it has often individual psychological negative effect.

Keywords: androgenetic alopecia, pilosebaceous follicle, dihydrotestosterone, minoxidil, finasteride