Dermatológia pre prax 3/2011

Chirurgická léčba vitiliga transplantací nekultivovaných autologních melanocytů – naše zkušenosti

MUDr. Evžen Trupar, prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc., Jana Komárková

Vitiligo patří mezi idiopatické poruchy pigmentace, kauzální léčba dosud není možná a konzervativní terapie je u řady pacientů neúčinná. U pacientů s anamnézou neúspěšné konzervativní terapie je v řadě případů účinná terapie chirurgická. V posledních letech se objevují různé modifikace chirurgické léčby od transplantace autologní kůže v plné tloušťce až po transplantaci samotných melanocytů expandovaných kultivací. V článku je popsána chirurgická terapie vitiliga transplantací autologních nekultivovaných melanocytů s použitím fibrinového lepidla jako buněčného nosiče. Popsaná metoda spočívá v odběru dermoepidermálního štěpu, jeho následném enzymatickém rozvolnění na jednotlivé buňky účinkem trypsinu a aplikaci směsi buněk ve fibrinovém lepidle na depigmentovanou kožní lézi připravenou k přijetí melanocytů ablací epidermis CO2 laserem. Touto metodou jsme ošetřili 13 pacientů se stabilním vitiligem, k pigmentaci došlo u 5 pacientů.

Kľúčové slová: vitiligo, chirurgická terapie vitiliga, transplantace autologních melanocytů

Celý článok je dostupný len pre našich predplatiteľov.

Surgical treatment of vitiligo of non-cultivated autologous melanocytes transplantation – our experience

Vitiligo belongs to the idiopathic disorders of skin pigmentation. Causal treatment is impossible for now and conservative treatment is ineffective with most patients. The surgical treatment can be effective with some patients with the history of ineffective conservative treatment. Many modifications of surgical treatment of vitiligo have apperared during the past few years, from transplantation of fullthickness skin grafts till transplantation of melanocytes expanded by cultivation. The surgical treatment of vitiligo by grafting of autologous noncultured melanocytes in fibrin glue which is used as a cell carrier is described in this article. This method is based on grafting of dermoepidermal graft and its incubation with trypsin. The skin cells suspension which is obtained after the trypsination is then applied into a mixture with fibrin glue onto depigmented vitiliginous skin previously dermabraded by CO2 laser. We used this method for treatment at 13 patients with stabile vitiligo, pigmentation was achieved at 5 patients.

Keywords: vitiligo, surgical treatment of vitiligo, transplantation of autologous melanocytes