Dermatológia pre prax 1/2012

Celkově podávaný isotretinoin v léčbě akné

MUDr. Alena Machovcová, MBA

Článek pojednává o celkově podávaném isotretinoinu v léčbě akné, off-label indikacích, optimálním dávkování, monitorací vedlejších účinků. Článek je doplněn dvěma kazuistikami.

Kľúčové slová: akné, isotretinoin, dávkování, vedlejší účinky, relaps onemocnění.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Overall given isotretinoin in the treatment of acne

The article discusses the total administered isotretinoin in the treatment of acne, off-label indications, optimal dosing, monitoring of side effects. The article is supplemented by two case reports.

Keywords: acne, isotretinoin, dosage, side effects, relapse of disease.