Dermatológia pre prax 1/2009

Calendula – významné lokální antiflogistikum

PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D.

Mezi významná rostlinná antiflogistika patří Calendulae flos. Řada odborných studií prokázala, že nejdůležitějšími protizánětlivými látkami této drogy jsou pentacyklické triterpendiolové estery. Nejúčinnější je především faradiolmonoester, jehož obsah by mohl sloužit jako vhodný parametr pro hodnocení kvality přípravků s obsahem měsíčku lékařského.

Kľúčové slová: Calendula officinalis L., antiflogistikum, faradiolmonoester

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Calendula – a significant local anti-inflammatory agent

Calendula flowers are among significant plant anti-inflammatory agents. A number of studies have shown that the most important anti-inflammatory substances of this drug are pentacyclic triterpenoid esters. Among the most effective is mainly faradiol monoester whose content can be used as a suitable parameter for quality assessment of preparations containing calendula.

Keywords: Calendula officinalis L., anti-inflammatory agent, faradiol monoester