Dermatológia pre prax 3-4/2007

BIOLOGIKA V LÉČBĚ TĚŽKÝCH FOREM PSORIÁZY

MUDr. Martin Tichý, Ph.D.,, doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc.

Psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění výrazně zhoršující kvalitu života nemocných. Cílem léčebných metod je potlačení aktivity a klinických symptomů onemocnění a současně minimalizace vedlejších účinků léčby. Potřeba efektivní a bezpečné dlouhodobé léčby současně s novými poznatky o imunopatogenezi psoriázy vedly k vývoji biologických preparátů, které se vyznačují selektivnějším mechanizmem účinku, nižší toxicitou a v současnosti nejlépe splňují požadovaná kritéria na léčbu těžkých forem psoriázy.

Kľúčové slová: těžká psoriáza, léčebné postupy, biologika, indikace

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

BIOLOGICALS IN THE TREATMENT OF SEVERE FORMS OF PSORIASIS

Psoriasis is a chronic inflammatory disorder with strong negative impact on quality of life. The goal of the therapeutic methods is reduction of disease activity and clinical symptoms together with minimising of adverse events. The need for therapies that are both effective and safe for long-term continuous use, together with advances in our understanding of the immunopathogenesis of psoriasis, have led to the development of new biological therapies with more selective mechanisms of action and improved safety.

Keywords: severe psoriasis, therapeutic methods, biologicals, indications