Dermatológia pre prax 2/2010

Biologická liečba z dvoch strán barikády

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., MUDr. Ivan Vojtáš

Biologická liečba prešla od roku 2005 vývojom a stala sa súčasťou štandardnej antipsoriatickej výzbroje. V súčasnosti je na Slovensku liečených biologickými liekmi asi 400 psoriatikov. Na začiatku tejto cesty mali dermatológovia svoje vlastné očakávania. Tak, ako prešli biologiká svojím doterajším vývojom, vyvíjali sa aj naše vedomosti a názory na ne. Prínos biologík v dermatológii je nespochybniteľný. Pri svojom dobrom bezpečnostnom profile vrátili zdravie pacientom, u ktorých zlyhala všetka dostupná terapia. Napriek tomu zostáva postoj niektorých dermatológov k biologikám rezervovaný.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť