Dermatológia pre prax 4/2011

Belavé ložiská v ústnej dutine

MUDr. Lucia Kolláriková, Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava, MUDr. Monika Heizerová, PhD.

Opisujeme prípad pacienta s belavými ložiskami v ústnej dutine, u ktorého sme diagnózu stanovili na základe anamnézy, klinického a sérologického vyšetrenia. Po nasadení liečby nastal rýchly ústup slizničných prejavov. Ide o zriedkavé ochorenie, ktorého prejavy v ústnej dutine sú pri chýbaní subjektívnych ťažkostí ľahko prehliadnuteľné.

Kľúčové slová: belavé ložiská na sliznici, sérologické vyšetrenie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Clinical case: Whitish areas in the oral cavity

We present a case of a patient with whitish areas in the oral cavity, in which we established the diagnosis by history, clinical and serological examination. After initiation of treatment there was a rapid retreat of mucosal symptoms. It is a rare disease, which manifestations in the oral cavity is easily missed in the absence of subjective difficulties.

Keywords: whitish areas of mucosa, serology.