Dermatológia pre prax 4/2008

BALNEOTERAPIA V LIEČBE PSORIÁZY

MUDr. Ján Lidaj

Empirické skúsenosti ľudstva s balneoterapiou v sírových a sírovodíkových vodách sa dostali na základe posledných poznatkov vedy do svetla konkrétnych účinkov nielen na celý ľudský organizmus, ale i na jednotlivé štruktúry. Koža ako hraničný orgán poskytuje výrazné možnosti sledovania nielen makroskopicky, ale i prostredníctvom imunitných reakcií a celkovej adaptability organizmu v súvislosti s vplyvom síry a sírovodíka na hlboké štruktúry, svaly a kĺby.

Kľúčové slová: balneoterapia, kožné choroby, sírovodík

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

BALNEOTHERAPY IN TREATMENT OF PSORIASIS

With respect to recent scientific knowledge, empirical experience of humankind with balneotherapy in sulphur and hydrogen sulphide waters has highlighted its particular effects not only on the whole human organism but also on its individual structures. The skin, as a boundary organ, provides significant opportunities for being observed macroscopically as well as through immune reactions and overall adaptability of the organism in relation to the effects of sulphur and hydrogen sulphide on deep structures, muscles, and joints.

Keywords: balneotherapy, skin diseases, hydrogen sulphide