Dermatológia pre prax 3/2009

Atypická kožní mykobakterióza

MUDr. Iva Karlová, MUDr. Martin Tichý, Ph.D., MUDr. Stanislav Losse

Je popsán případ ženy s diagnózou atypické kožní mykobakteriózy. Diagnóza byla stanovena na základě anamnézy, klinického obrazu, kultivačního průkazu Mycobacterium marinum a histologického nálezu granulomatózního zánětu. K léčbě byla pacientka předána na Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc, kde byla zavedena celková terapie tuberkulostatiky. Následně byla provedena excize nodulů na Oddělení plastické a estetické chirurgie LF UP a FN Olomouc. Léčba tuberkulostatiky byla ukončena po 5 měsících. Došlo k úplnému zhojení.

Kľúčové slová: atypická kožní mykobakterióza, Mycobacterium marinum, tuberkulostatika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Atypical skin mycobacteriosis

A case is reported of a woman diagnosed with an atypical mycobacteriosis of the skin. The diagnosis was established based on the patient‘s history, clinical presentation, presence of Mycobacterium marinum in culture, and a histological finding of granulomatous inflammation. The patient was referred to the Department of Respiratory Medicine of the University Hospital Olomouc where systemic therapy with anti-tuberculosis drugs was initiated. Subsequently, nodal excision was performed at the Department of Plastic and Esthetic Surgery of the same hospital. Therapy with anti-tuberculosis drugs was terminated after five months. Complete healing occurred.

Keywords: atypical skin mycobacteriosis, Mycobacterium marinum, anti-tuberculosis drugs