Dermatológia pre prax 4/2013

Atopická dermatitida – volně prodejné přípravky

PharmDr. Jan Hašek

K léčbě atopické dermatitidy se používají lokální protizánětlivá léčiva a emoliencia. Emolientní přípravky tvoří základ léčby a jsou součástí každodenní péče o pokožku atopického pacienta. Patří sem celá řada volně prodejných léčivých přípravků a léčebné kosmetiky. Ze skupiny lokálních kortikosteroidů je pro volný prodej vyhrazen pouze hydrokortison. K dispozici jsou také přípravky obsahující ichtamol, včetně kosmeticky přijatelnější varianty bílého ichtamolu. Pokud je atopický ekzém spojen s alergií I. typu, jsou dostupná některá antihistaminika.

Kľúčové slová: volně prodejné přípravky, atopická dermatitida, emoliencia, hydratující substance, kožní bariéra.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Atopic dermatitis – over-the-counter drugs

Local anti-inflammatory agents and emollients are used to treat atopic dermatitis. Emollients are the mainstay of treatment and they are part of everyday skin care for atopic patients. It includes a wide range of over-the-counter medicinal products and therapeutic cosmetics. Hydrocortisone is the only local corticosteroid sold over the counter. Also available are products containing ichthammol, including the cosmetically more acceptable variants of white ichthammol. When atopic eczema is accompanied by type I allergy, some antihistamines are available.

Keywords: over-the-counter drugs, atopic dermatitis, emollients, moisturizing substance, skin barrier.