Dermatológia pre prax 4/2012

Antimykotiká v dermatológii

doc. RNDr. Anna Volleková, CSc.

V dermatologickej praxi sa na liečbu mykóz kože a slizníc využívajú špecifické antimykotiká z viacerých chemických skupín. Je vhodné pripomenúť si niektoré ich vlastnosti, spektrum účinku i rezistentné druhy húb. K prehľadu známych i nových antifungálne účinných látok, i niektorých novších trendov liečby dermatomykóz chce prispieť i predkladaný príspevok.

Kľúčové slová: antimykotiká, spektrum účinku, rezistencia, dermatofyty, kvasinky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Antimycotics in dermatological practice

In the treatment of fungal infections of the skin and mucosa in dermatological practice, there are used specific antimycotics from several chemical groups. It is appropriate to mention some of their properties, the spectrum of their effect and the resistant strains of fungi. The aim of this paper is to contribute to an overview of the known and new antifungal active substances, as well as some of the newer trends in the treatment of dermatomycosis.

Keywords: antimycotics, spectrum of effect, antifungal resistance, dermatophytes, yeasts.