Dermatológia pre prax 2/2021

Antimalariká v dermatológii

prof. MUDr. Danka Švecová, PhD., prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

Antimalariká sú veľmi staré lieky, ktoré sa používajú pre svoje imunomodulačné vlastnosti aj v dermatológii. Hydroxychlorochín má vhodný bezpečnostný profil a odporúčaná dávka znižuje riziko retinopatie, ktorá je permanentná. Prevalencia retinopatie sa odhaduje na 7,5 % pri používaní štandardnej dávky počas 5 rokov. Vyšetrenie oftalmológom pred začatím liečby a každoročné kontroly môžu predísť vývinu retinopatie. Kumulatívna dávka vyššia ako 1 000 g môže viesť k poručenej renálnej funkcii. Hydroxychlorochín sa môže používať aj v gravidite a má aj antineoplastický a kardioprotektívny účinok. Práca dokumentuje použitie antimalarík v liečbe viacerých kožných diagnóz a zaoberá sa aj dobrým účinkom antimalarík v liečbe infekcie COVID-19 vedúcej k zníženiu nálože vírusu.

Kľúčové slová: antimalariká, hydroxychlorochín, nežiaduce účinky, retinopatia, kožné choroby, infekcia COVID-19

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Dermatológia pre prax. Objednať časopis

Antimalarial agents in dermatology

Antimalarial agents are very old drugs, which are used for their immunomodulatory efficacy in management of some skin disorders. Hydroxychloroquine shows a good safety profile. While used in recommended doses it may decrease a risk of retinopathies which may persist permanently. The prevalence of retinopathies is estimated for 7,5% using standard dose in 5 year period. Ophthalmological examination before initiation of therapy and annul controls may prevent development of retinopathy. Cumulative dose higher than those of 1000 g may lead to impaired renal function. Hydroxychloroquine can be used in pregnancy and has antineoplastic and cardioprotective efficacies. Article documents use of antimalarial agents in therapy of various skin disorders and good efficacy in COVID-19 infection leading to reduction of viral load.

Keywords: antimalarial drugs, hydroxychloroquine, adverse effects, retinopathy, skin disorders, COVID-19 infection