Dermatológia pre prax 1/2016

Anti-aging, korektívna a estetická medicína

MUDr. Katarína Soršáková Trnovská, PhD.

Anti-aging medicína je pomerne nový medicínsky odbor, ktorého cieľom je dosiahnuť čo najlepší možný zdravotný stav človeka a zároveň čo najviac spomaliť proces starnutia organizmu. Starnutie je fyziologický jav. Koža starne pomaly, ale zato komplexne. Proces starnutia kože zasahuje do všetkých vrstiev kože a môže byť rozdelený na štyri etapy – myostarnutie, chronostarnutie, hormonálne starnutie a fotostarnutie. Korektívne a estetické procedúry zmierňujú prejavy procesu starnutia v jednotlivých jeho etapách na úrovni epidermy, dermy alebo SMAS (Superficial Muscular Aponeurotic System). Štatisticky najčastejšie vykonávanými estetickými procedúrami sú aplikácia botulotoxínu, kyseliny hyalurónovej, laserové ošetrenie nežiaduceho ochlpenia a fotorejuvenizácia.

Kľúčové slová: anti-aging medicína, myostarnutie, chronostarnutie, hormonálne starnutie, fotostarnutie, korektívne a estetické procedúry

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Anti-aging, corrective and aesthetic medicine

Anti-aging medicine is a new medical specialty. The aim of this medical specialty is to reach the best possible health status of a human ever and to slow down as much as possible the process of aging. Aging is a physiological condition. Skin aging a slow, but complex process. Aging process can be divided into four stages - myoaging, chronological aging, hormonal aging and fotoaging. Corrective and aesthetic procedures moderate aging signs of every aging stage at the level of epidermis, dermis or SMAS (Superficial Muscular Aponeurotic System). Statistically most often applied procedures are aplication of botulinum toxin, hyaluronic acid, laser hair removal and photorejuvenation.

Keywords: anti-aging medicine, myoaging, chronological aging, hormonal aging, fotoaging, corrective and aesthetic procedures