Dermatológia pre prax 3/2014

Angiokeratóm

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MUDr. Ján Baumgartner, prof. MUDr. Pavel Babál, CSc

Angiokeratóm je benígna vaskulárna lézia tvorená cievnymi ektáziami v povrchových častiach dermis s reaktívnymi zmenami v epiderme. Vyskytuje sa solitárne alebo mnohopočetne, s tendenciou k ložiskovitému splývaniu morf. Kožné a slizničné angiokeratómy môžu byť asociované s venóznou hypertenziou, prípadne so závažnými metabolickými ochoreniami. V terapii sa využívajú lokálne deštrukčné metódy, hlavne laseroterapia, ako aj substitučná enzymoterapia pri Fabryho chorobe. Práca predkladá prehľad klinických typov angiokeratómov, morfológiu, etiopatogenézu a súčasné terapeutické stratégie.

Kľúčové slová: angiokeratóm, Fabryho choroba, nodulárny melanóm, laseroterapia, enzymoterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Angiokeratoma

Angiokeratoma is a benign vascular lesion characterized by blood vessel ectasia in the superficial dermis with reactive epidermal changes. It presents as solitary or multiple lesion, with tendency to confluence to patches. Skin and mucosal lesions may be associated with venous hypertension, and/or life threatening metabolic disorders. Local destructive methods, mainly laser treatment, are applied in management of the lesions. Enzyme replacement therapy may significantly improve Fabry´s disease. We review the main clinical characteristics of angiokeratoma, morphology, etiopathogenesis and present treatment strategies.

Keywords: angiokeratoma, Fabry´s disease, nodular melanoma, laser treatment, enzyme replacement therapy.