Dermatológia pre prax 4/2015

Androgenetická alopécia a súčasné možnosti liečby

MUDr. Zuzana Kožuchová

Androgenetická alopécia je najčastejšou príčinou vypadávania vlasov u mužov aj žien. Jej vznik závisí od genetickej predispozície, vplyvu androgénov, veku a cievneho zásobenia vlasových folikulov. Klinický obraz je charakteristický prerieďovaním vlasov v oblasti vrchných časti kapilícia, u žien môže byť sprievodným znakom nadmerné ochlpenie aj syndróm polycystických ovárií. Spravidla predstavuje pre obe pohlavia psychickú záťaž. V liečbe sa okrem antiandrogénov a iných medikamentov využívajú aj mezoterapia a operačné techniky.

Kľúčové slová: androgenetická alopécia, mezoterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Androgenetic alopecia and current treatment options

Androgenetic alopecia is the most common cause of hair loss among men and women. Its formation is based on genetic predispositions, influence of androgenes, age and blood supply to hair follicles. Clinical image has characteristics of hair thinning in the area of upper part of scalp, women’s accompanying symptoms may be excessive pubes as well as syndrom of polycystic ovaries. In most cases, it has a negative impact on one’s psychical health. When treating, not only antiandrogenes and other medicaments are used, but mesotherapy and surgeries are too.

Keywords: androgenetic alopecia, mesotherapy.