Dermatológia pre prax 1/2020

Androgenetická alopécia a možnosti jej terapie

MUDr. Martina Part, PhD.

Androgenetická alopécia patrí k najčastejším typom chronických nejazviacich alopécií postihujúcich obe pohlavia. Je charakterizovaná progresívnou miniaturizáciou vlasových folikulov s charakteristickou manifestáciou u mužov a žien. V liečbe je dostupných množstvo terapeutík, žiadna z liečebných metód nezaručuje 100 % účinnosť. Článok ponúka stručný prehľad terapuetických možností v liečbe androgenetickej alopécie u mužov a žien.

Kľúčové slová: androgenetická alopécia, liečba androgenetickej alopécie, folikuly, strata vlasov, antiandrogény, minoxidil

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Androgenetic alopecia and treatment options

Androgenetic alopecia is the most common type of chronic nonscaring hair loss affecting both sexes. It is characterized by progressive miniaturization of hair follicles with characteristic manifestation in men and women. There are a number of therapies available in the treatment, but none of them reveale 100 % efficacy. The article is providing a brief overview of therapies in the treatment of androgenetic alopecia in men and women.

Keywords: androgenetic alopecia, therapy of androgenetic alopecia, follicle, hair loss, antiandrogens, minoxidil