Dermatológia pre prax 4/2014

Anafylaxia

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., MUDr. Marianna Bieliková

Anafylaxia je náhle vzniknutý stav organizmu, ktorý sa môže končiť smrťou pacienta. Postihuje celý organizmus – kožu, respiračný, kardiovaskulárny a gastrointestinálny systém. Z kožných prejavov sú to urtikária, erytém, svrbenie a angioedém.

Kľúčové slová: anafylaxia, urtikária, erytém, svrbenie, angioedém.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Anaphylaxis

Anaphylaxis is an acute reaction of the body, which can be fatal. Anyphylaxis affects the whole organism- cutaneous, respiratory, cardiovascular and gastrointestinal system. Cutaneous manifestations are urticaria, erythema, pruritus and angioedema.

Keywords: anaphylaxis, urticaria, erythema, pruritus, angioedema.