Dermatológia pre prax 3/2020

Alkohol v rukách alergiológa

MUDr. Zuzana Abaffyová, MUDr. Zuzana Rennerová, PhD.

Hypersenzitívne reakcie na alkoholické nápoje postihujú okolo 10 % populácie. Čo sa týka patogenézy je dôležité rozlíšiť IgE mediovanú hypersenzitívnu reakciu a nealergické reakcie súvisiace s intoleranciou. Ich najčastejším spúšťačom je etanol, acetaldehyd, kyselina octová, histamín a iné biogénne amíny, sulfity.

Kľúčové slová: alkohol, alergia, intolerancia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Alcohol in the hands of an allergist

Hypersensitivity reactions to alcoholic beverages are relatively frequent affecting 10% of the general population. In terms of pathogenesis, it has to be differentiated between immunologic, mainly IgE- mediated, hypersensitivity reaction and intolerance reactions in which no causative allergen-specific immune mechanisms can be detected. The main causative agents of intolerance reaction are ethanol, acetaldehyde, acetic acid, histamine, and other biogenic amines, sulphites.

Keywords: alcohol, allergies, intolerances