Dermatológia pre prax 3/2019

Algoritmus liečby hidradenitis suppurativa podľa európskych odporúčaní S1

MUDr. Klaudia Péčová

Hidradenitis suppurativa je imunologicky mediované chronické zápalové ochorenie kože s tvorbou nodozít, abscesov a fistúl v axilárnej, genitogluteálnej a submamárnej oblasti. Liečebné postupy ochorenia sa za posledných 10 rokov významne zmenili. Uceleným prehľadom, ako postupovať pri liečbe v klinickej praxi, sú pre nás Európske S1 odporúčania pre liečbu hidradenitis suppurativa.

Kľúčové slová: hidradenitis suppurativa, liečba, liečebné postupy

Algorithm for treatment of hidradenitis suppurativa according to European S1 recommendations

Hidradenitis suppurativa is an immunologically-mediated chronic inflammatory skin disease with the formation of nodules, abscesses and fistulae in the axillary, genitogluteal and submamarious regions. Treatment recommendations have changed significantly over the past 10 years. European S1 recommendations for the treatment of hidradenitis suppurativa are a comprehensive review for clinical practice.

Keywords: hidradenitis suppurativa, treatement, guidelines