Dermatológia pre prax 1/2007

ALERGIE – SYSTÉMOVÉ ONEMOCNĚNÍ S LOKÁLNÍMI PROJEVY

MUDr. Václava Gutová

V přehledném článku se diskutuje alergie jako systémové imunopatologická odpověď organizmu z pohledu současných znalostí patogenetických mechanizmů na molekulární úrovni. Tyto obecné mechanizmy se uplatňují v patogenezi různých orgánových projevů a postižení a týkají se kůže, sliznic dýchacích cest nebo celého organizmu.

Kľúčové slová: alergie, imunitní odpověď, regulace, alergický pochod, systémová reakce.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ALLERGY – SYSTEMIC DISEASE WITH TOPICAL MANIFESTATIOS

The allergy as a systemic immunopathologic response of organism is discussed in this rewiew from the point of view of contemporary knowledge of patogenetic mechanisms on cellular and molecular levels. These common mechanisms are asserted in pathogenesis of various organ manifestations in skin, repiratory tract tissue or the whole body.

Keywords: allergy, immune response, regulation, allergic march, systemic reaction.