Dermatológia pre prax 4/2016

Aktuální trendy v léčbě atopické dermatitidy

MUDr. Miroslav Kobsa, MBA, MUDr. Zenon Lasota

Autoři rekapitulují současné možnosti léčby atopické dermatitidy, zamýšlejí se především nad celkovou strategií a některými novými možnostmi při léčbě torpidních forem tohoto onemocnění.

Kľúčové slová: atopická dermatitida, kvalita života, lokální terapie, imunomodulace, imunoadsorpce

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current trends in treating atopic dermatitis

The authors summarize the current treatment options for atopic dermatitis, particularly taking into consideration the overall strategy and some new options in treating torpid forms of this disease.

Keywords: atopic dermatitis, quality of life, local treatment, immunomodulation, immunoadsorption