Dermatológia pre prax 3/2022

Aktuální pohled na léčbu lymfedému

MUDr. Naděžda Vojáčková

Léčba lymfedému je nezbytná, čím dříve je zahájena, nejlépe ve stadiu latentního lymfedému, tím lepší jsou výsledky. Zlatým standardem léčby je komplexní dekongestivní terapie, jejíž součástí jsou: manuální lymfodrenáž, přístrojová lymfodrenáž, zevní komprese bandáží nebo kompresními pomůckami, podpůrná pohybová a dechová cvičení, péče o kůži a režimová opatření. V individuálních případech se přistupuje k léčbě chirurgické. Lymfotaping je možno zařadit v kterékoli fázi léčby. Podpůrná je léčba farmakologická a psychoterapie. Úkolem komplexní dekongestivní terapie je zvýšení resorpce a transportu lymfy, stimulace extralymfatického odbourávání proteinů, stimulace fibrinolýzy tkáňovými makrofágy. Cílem komplexní dekongestivní terapie je redukce objemu otokem postižené části těla, úleva tíhy, prevence komplikací, zlepšení mobility, stabilizace otoku, zvýšení kvality života a edukace pacienta. Vždy je nutná aktivní spolupráce pacienta na léčebném programu.

Kľúčové slová: lymfedém, komplexní dekongestivní terapie, lymfodrenáž, zevní komprese, taping

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Dermatológia pre prax. Objednať časopis

Current perspective on treating lymphoedema

Lymphoedema treatment is necessary and the sooner it is initiated, ideally at the stage of latent lymphoedema, the better are the results. The gold standard of treatment is complete decongestive therapy which includes: manual lymphatic drainage, instrumental lymphatic drainage, external compression with bandages or compression aids, supportive physical and breathing exercises, skin care, and daily routine measures. In individual cases, surgical treatment is used. Lymph taping can be employed in any treatment phase. Pharmacological treatment and psychotherapy are of a supportive nature. The purpose of complete decongestive therapy is to increase lymph resorption and transport, stimulate extralymphatic protein degradation, and stimulate fibrinolysis by tissue macrophages. The goals of complete decongestive therapy are reduction in the volume of the body part affected by oedema, weight relief, prevention of complications, improved mobility, stabilization of oedema, enhanced quality of life, and patient education. Active participation of the patient in the therapeutic programme is always required.

Keywords: lymphoedema, complete decongestive therapy, lymphatic drainage, external compression, taping