Dermatológia pre prax 3/2016

Aktuální pohled na fotoprotekci kůže

doc. MUDr. Karel Ettler, CSc., MUDr. Jiří Ettler

Ochrana kůže před slunečním zářením je souhrnem opatření zamezujících expozici kůže nežádoucím účinkům ultrafialového záření. Tato opatření spočívají v první řadě v zodpovědném chování rizikových jedinců, vyhýbaní se ostrému polednímu slunci, nošení fotoprotektivních oděvů a aplikaci opalovacích krémů na slunci exponovanou kůži. Speciální pozornost je třeba věnovat ochraně dětí a imunosuprimovaných jedinců. Velmi diskutovaným tématem je vitamin D – jeho role v organizmu, optimální hladina a praktické implikace částečné závislosti jeho syntézy na ultrafialovém záření. Kromě organizovaných osvětových preventivních akcí i dlouhodobých projektů hrají hlavní roli v edukaci pacientů o rizicích nadměrného slunění (přirozeného i arteficiálního v soláriích) ambulantní dermatologové.

Kľúčové slová: fotoprotekce, ultrafialové záření, sunscreeny, kožní rakovina, vitamin D

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current view on skin photoprotection

Skin photoprotection is a complex of protective measures preventing unwanted and harmful effects of ultraviolet radiation on skin. It consists of behavioral precautions, avoidance of midday sun, wearing of photoprotective clothing and aplication of sunscreens. Special attention is needed in protection of children and immunosupressed patients. Very controversial is vitamin D – its role in human body, optimal serum level and its partial dependance on exposition to ultraviolet radiation. Patients‘ education ensured by theirs dermatologists and by public health campaigns is crucial in effective primary prevention of skin cancer.

Keywords: photoprotection, ultraviolet radiation, sunscreens, skin cancer, vitamin D