Dermatológia pre prax 1/2022

Aktuálna farmakoterapia hidradenitis suppurativa

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., MUDr. Karolína Vorčáková, PhD.

Hidradenitis suppurativa (HS) je chronické zápalové imunologicky mediované ochorenie s významným vplyvom na kvalitu života. Nové poznatky v etiopatogenéze sa premietli do významného pokroku vo farmakoterapii. Okrem tradičných modalít sú v súčasnosti k dispozícii biologiká. Článok sumarizuje súčasné registrované a neregistrované farmakoterapeutické prístupy v liečbe tohto závažného ochorenia.

Kľúčové slová: hidradenitis suppurativa, odporúčania, klindamycín, doxycyklín, adalimumab, sekukinumab

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Dermatológia pre prax. Objednať časopis

Current pharmacotherapy of hidradenitis suppurativa

Hidradenitis suppurativa (HS) is chronic, immunology-mediated inflammatory disease with important impact on quality of life. Important pharmacotherapeutic progress reflect new knowledges in etiopathogenesis of the disease. Currently, besides traditional remedies, the pharmacological portfolio supplement the biologics. Paper summarize current on-labe and off-label pharmacological approaches in the treatment of this serious disease.

Keywords: hidradenitis suppurativa, guideleines, clindamycin, doxycycline, adalimumab, secukinumab