Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2016

Vplyv parametrov umelej ventilácie pľúc počas anestézie na mechanickú energiu pohltenú pľúcami

MUDr. Dušan Rybár, MUDr. Stanislav Saladiak, MUDr. Janka Beňová, MUDr. Adrián Kolesár, PhD., MUDr. Štefan Imrecze, doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MUDr. Peter Čandík, PhD., MPH

Cieľ:Porovnať veľkosť mechanickej energie pohltenej pľúcami (EAL) počas umelej ventilácie pľúc (UVP) pri anestézii u kardiochirurgických pacientov v čase pred 6 rokmi, keď sme sa k protektívnej UVP počas anestézie len približovali, a v súčasnosti, keď protektívnu ventiláciu počas anestézie striktne dodržujeme. Materiál a metodika:Do klinickej štúdie bolo vybratých 30 pacientov ventilovaných počas anestézie, v čase po obnovení spontánnej cirkulácie do konca anestézie, pri kardiochirurgickej bypassovej operácii vykonanej v rokoch 2015 – 2016. UVP bola vedená počas anestézie so striktným nastavením ventilačných parametrov odporúčaných pre protektívnu UVP (skupina 1). V druhej skupine 30 pacientov (skupina 2) pri identickej operácii vykonanej v rokoch 2009 – 2010, bola vedená UVP, ktorá len čiastočne spĺňala protektívne nastavenie ventilácie pľúc počas anestézie. Po stabilizácii anestézie a hemodynamiky autori sledovali nastavenie ventilátora, krvné plyny a vypo-čítavali hodnotu EAL, ktorú porovnali medzi skupinami pacientov. Výsledky:Autori zistili, že pri striktne dodržiavaných hodnotách protektívneho nastavenia parametrov ventilácie (skupina 1) je priemerná hodnota EAL = 6,99 Jmin-1, zatiaľ čo v skupine 2, keď neboli dodržiavané všetky odporúčania na protektívnu ventiláciu, bola EAL = 12,6 Jmin-1, čo je na hranici potenciálneho pľúcneho poškodenia (p < 0,001). Výmena plynov bola v oboch skupinách vyhovujúca, rozdiely v PaO2/FiO2a ETCO2 neboli štatisticky signifikantné p = NS. Štatisticky signifikantné boli špičkové tlaky v dýchacom okruhu, ako aj špecifické VT (VTspec (ml*kg-1) nižšie v skupine 1 (p < 0,01)). Dychová frekvencia bola v skupine 1 vyššia (p < 0,01). Záver:Porovnanie parametrov nastavenia ventilátora a vplyv na potenciálnu traumu pľúc počas anestézie v období pred 6 rokmi a v súčasnosti evidentne dokazuje, že pri prevencii pľúcnej traumy sme pri UVP pokročili výrazne dopredu. Konštatujeme, že v posledných 4 rokoch, odkedy aplikujeme počas OP výkonov, ako aj pri akejkoľvek UVP na KAIM, striktné „protektívne“ nastavenie ventilačných parametrov, sa výskyt VILI aj ďalších pľúcnych komplikácií minimalizoval.

Kľúčové slová: umelá ventilácia, protektívna UVP, energia pohltená pľúcami

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The influence of controlled ventilation parameters during anesthesia on mechanical energy absorbed by lungs (EAL)

Goal of the study:To compare the magnitude of the mechanical energy absorbed by lungs during the controlled ventilation between the lung protective ventilation group and historical group. Material and methods:Both groups were made up by 30 patients undergoing coronary artery bypass grafting with extracorporeal circulation. Parametres of ventilation and arterial blood gases were followed in the post-bypass period of operation. In the end the EAL was calculated for both groups. Results:In the lung protective ventilation group the average EAL was 6,99 J/min, whereas in the historical group the EAL was 12,6 J/ min (p<0.001), which is a cut-off value for development of a lung injury. Gas exchange was similar in both groups with no statistically significant differences in PaO2/FiO2 nor EtCO2. We found statistically significant lower peak airway pressure and tidal volume and higher frequency of ventilation in the lung protective ventilation group (p<0.01). Conclusion:We have shown that applying lung protective ventilation strategy led to lower EAL and thus lower risk of lung injury development. This in turn led to minimal incidence of ventilator induced lung injury or other lung complications in our department.

Keywords: controlled ventilation, lung protective ventilation, energy absorbed by lungs, mechanical energy, lung injury