Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2018

Ťažká laktátová acidóza pri liečbe metformínom

MUDr. Katarína Galková, PhD., MUDr. Viera Kissová, PhD., MUDr. Andrej Milovský

Prezentujeme kazuistiku úspešnej liečby pacientky s ťažkou laktátovou acidózou s iniciálnym pH 6,7 a laktátom 26 mmo/l. Pacientka sa liečila na cukrovku 2. typu a užívala antidiabetikum metformín. Pre nedostatočnú odpoveď na štandardnú liečbu sme využili kontinuálnu eliminačnú metódu CVVHD. Metformín sa stal liekom voľby u cukrovky 2. typu. Pre niektorých pacientov s rizikom vzniku metabolickej acidózy však nie je vhodný. Metformín spolu s ostatnými biguanidmi inhibuje dýchací reťazec na mitochondriách a dochádza k zvyšovaniu sérového laktátu. Laktátová acidóza pri užívaní biguanidov vzniká v situácii zhoršených renálnych funkcií, alebo pri zvýšenej produkcii alebo eliminácii laktátu, napr. pri cirhóze, sepse alebo hypoperfúzii tkanív. U pacientov s týmto ochorením je preto liečba biguanidmi kontraindikovaná. Incidencia vzniku laktátovej acidózy pri diabetes mellitus je zriedkavá, udávaný výskyt je 3-5 : 100 000.

Kľúčové slová: laktátová acidóza, metformín

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Life – threatening lactic acidosis

We present a case report of successful treatment of life-threatening metformin lactic acidosis (MALA) with pH 6,7 and serum lactate 26 mmol/l at admission. Because of inadequate response to standard treatment continuous veno-venous hemodiafiltration was used. Metformin has become a drug of choice for the treatment of type II diabetes mellitus. For some patients with risk of metabolic acidosis, however, is not appropriate. Metformin as other biguanids inhibits mitochondrial respiration and in this way increases plasma lactate level. MALA is associated with impaired renal functions or in situations increased lactate production or lowered elimination (sepsis,cirhosis). In these group is treatment with biguanides contraindicated. Incidence of MALA in clinical practice is lower than 3-5 : 100 000.

Keywords: metformin, lactic acidosis