Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2021

Sťažené zaistenie dýchacích ciest

MUDr. Katarína Galková, PhD., MUDr. Judita Capková, PhD., MUDr. Andrej Andrašovský

Štandardný diagnostický a terapeutický postup pri sťaženom zaistení dýchacích ciest v pripomienkovom konaní MZ SR, vypracovaný pracovnou skupinou uvedenou vyššie.

Kľúčové slová: sťažené zaistenie dýchacích ciest, kritická situácia v anestézii, laryngoskopia, intubácia, koniotómia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť