Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2021

Regionálna anestézia na Slovensku nielen pre vyvolených

MUDr. Peter Merjavý, PhD EDRA., MUDr. Jakub Hlásny EDRA, MUDr. Ivan Grgáč, MUDr. Peter Kenderessy, MUDr. Vladimír Hudák PhD., MUDr. Dirk Karovič PhD., MUDr. Peter Lenčéš, MUDr. Martin Michalov, MUDr. Jakub Vachalík, MUDr. Michal Venglarčík, PhD.

Aká je budúcnosť regionálnej anestézie? Dosah regionálnej anestézie na každodennú prax na našich operačných sálach je všeobecne veľmi nízky. Mnoho anestéziológov vidí regionálnu anestéziu ako úzko špecializovanú a príliš komplikovanú. V blízkej budúcnosti potrebujeme zracionalizovať prístup k poskytovaniu regionálnej anestézie bežnými anestéziológmi a zamerať sa na optimalizáciu vzdelávania, kompetencií a implementácie spoločných postupov malého množstva základných nervových blokov. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že malé množstvo základných blokov dokáže poskytnúť spoľahlivú anestéziu a analgéziu pre väčšinu operačných výkonov. Navrhovaný balíček základných blokov môže slúžiť ako minimálny štandardný rozsah periférnych nervových blokov v klinickej praxi pre anestéziológov – „neregionalistov“. Opustením princípu „veľa blokov pre vyvolených“ a prechod ku „málo blokov pre mnohých“ môže regionálna anestézia vyrásť z úzkej subšpecializácie na základný komponent anestéziologickej praxe prístupnej pre všetkých.

Kľúčové slová: regionálna anestézia, periférne nervové bloky, vzdelávanie, kompetencia, implementácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Regional anesthesia in Slovakia not only for the chosen ones

What does the future hold for regional anaesthesia? Patient access to regional anaesthesia across our country is already very low. Many anaesthesiologists will see regional anaesthesia as an overcomplicated and niche specialty. We need to rationalize the approach to regional anaesthesia delivery by non-experts and focus more on working out how to optimise widespread learning, competence and pathway implementation of a small number of basic versatile nerve blocks. Realistically, this small number of basic nerve blocks can provide reliable anaesthesia and analgesia for the vast majority of operative procedures. Suggested package of basic blocks could become a core anaesthetic competency skill for non-regional specialist anaesthesiologists. By moving away from the concept of the „many blocks for the few“ to „a few blocks for the many“, regional anaesthesia can grow from a niche subspecialty to a core component of anaesthetic care available to all.

Keywords: regional anaesthesia, peripheral nerve blocks, education, competency, implementation