Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2020

Perioperačné špecifiká dospelých pacientov s vrodenou chybou srdca

doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD., MUDr. Zuzana Hrubšová, MUDr. Peter Škrak, PhD.

Medicínsky pokrok v liečbe vrodených chýb srdca viedol k výraznému vzostupu počtu pacientov s touto diagnózou v dospelosti. Mnohí pacienti vyžadujú anestéziologickú a intenzívnu starostlivosť v súvislosti s potrebným kardiochirurgickým alebo iným operačným výkonom. Pre poskytnutie adekvátnej perioperačnej starostlivosti je nevyhnutná stratifikácia rizika, poznanie existujúcich komorbidít a možných komplikácií z rôznych orgánových systémov. Článok popisuje riziká vyplývajúce z charakteru srdcovej chyby ako aj porúch respiračného systému, hemokoagulačných, neurologických, psychiatrických, renálnych a endokrinných abnormalít.

Kľúčové slová: vrodená srdcová chyba, anestézia, intenzívna starostlivosť, jednokomorová cirkulácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Perioperative characteristics of adults with congenital heart defects

Medical progress in treatment of congenital heart diseases resulted in increasing number of these patients reaching adulthood. Many of these patients require anesthetic and intensive care for either cardiac or noncardiac surgery. To provide adequate perioperative care risk stratification as well as knowledge of preexisting comorbidities and potential multiorgan complications are necessary. The article discusses risks associated with congenital heart defects as well as respiratory disorders, coagulation, neurologic, psychiatric, renal and endocrine abnormalities.

Keywords: congenital heart defect, anesthesia, intensive care, single ventricle physiology