Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2013

Perioperačná starostlivosť o pacienta s implantovaným kardiostimulátorom alebo kardioverter defibrilátorom

MUDr. Juraj Koutun, CSc., MUDr. Zora Flassiková, MUDr. Andrea Číková, MUDr. Andrea Gebhardtová, MUDr. Martin Michalov, MUDr. Aktham Yaghi

Každoročne vzrastá počet pacientov s implantovaným kardiostimulátorom alebo kardioverter defibrilátorom, a tým sa zvyšuje aj pravdepodobnosť, že sa títo pacienti dostanú do starostlivosti anestéziológa pri nekardiochirurgickej operácii. Modernizáciou sa rozširuje spektrum indikácií a použitie jednotlivých režimov. Perioperačný manažment takýchto pacientov však rozhodne nie je rutinnou zručnosťou a veľa anestéziológov nemá znalosti a skúsenosti na zvládnutie takejto situácie. Predoperačná príprava pacienta vyžaduje medziodborovú spoluprácu operatéra, kardiológa a anestéziológa, ale v urgentných situáciách je pre anestéziológa nevyhnutná aspoň základná znalosť potrebných postupov. V tomto článku približujeme problematiku implantovaných kardiostimuátorov a kardioverter defibrilátorov (indikácie, kódovanie, režimy), možné riziká a komplikácie počas operácie a základný perioperačný manažment. Cieľom je predložiť stručný prehľad s aktuálnymi odporúčaniami expertov.

Kľúčové slová: perioperačná starostlivosť, kardiostimulátor, kardioverter-defibrilátor.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Perioperative management of patients with pacemaker and implantable cardioverter-defibrillator

As the number of patient with implantable pacemaker or cardioverter-defibrilator grows every year the chance meeting these patients undergoing noncardiac surgery grows at the same time. Modernisation of the devices brings the new indications and the usage of the modes, although many anaesthetists are not comfortable and skilled with perioperative management. The communication between surgeon, anaesthetist and cardiologist is needed preoperatively, however the anaesthetist must be trained for the management in case of urgent operation. This article discusses basics of current pacemakers and implantable cardioverter-defibrilators (indications, coding, modes), risks and complications during surgery and the essentials of the perioperative management. The main goal is to provide short review supported by up to date experts’ recommendations.

Keywords: perioperative management, pacemaker, cardioverter-defibrilator.