Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2021

Multisystémový zápalový syndróm dospelých (MIS-A) v súvislosti s infekciou SARS-CoV-2 – kazuistika

MUDr. Dávid Druska, MUDr. Adam Porubän, MUDr. Viktor Hegedüš, MPH

Multisystémový zápalový syndróm dospelých (MIS-A) v súvislosti s infekciou SARS-CoV-2 sa u dospelých pacientov vyskytuje cca 2 – 6 týždňov po prekonaní ochorenia Covid-19. Na rozdiel od detí, je priebeh ochorenia Covid-19 symptomatický. Samotný MIS-A sa prejavuje horúčkou, postihnutím srdca, exantémom a nehnisavou konjuktivitídou, šokovým stavom, bolesťami krku, krčnou lymfadenopatiou, gastrointestinálnou symptomatikou, neurologickým deficitom. V laboratórnych vyšetreniach sú zvýšené zápalové parametre. Stav vyžaduje intenzívnu liečbu, vo väčšine prípadov vazomimetickú podporu krvného obehu. V jeho liečbe sa používajú preparáty ľudského imunoglobulínu, kortikoidy, inhibítory IL1, kyselina acetylsalicylová. V prípade skorého rozpoznania syndrómu a včasného podania imunoglobulínov je liečba väčšinou úspešná.

Kľúčové slová: multisystémový zápalový syndróm dospelých, Covid-19, imunoglobulíny

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Multisystem inflammatory syndrome in adults (MIS-A) associated with SARS-CoV-2 infection – case report

Multisystem inflammatory syndrome in adults (MIS-A) associated with SARS-CoV-2 infection occurs in adult patients approximately 2-6 weeks after overcome Covid-19 disease. In contrast with children, the course of Covid-19 disease is symptomatic. MIS-A is manifested by fever, severe cardiac illness, rash and non-purulent conjunctivitis, shock, nech pain, cervical lymphadenopathy, gastrointestinal symptoms, neurologic sign and symptoms. In laboratory investigations are increased inflammatory parameters. MIS-A requires intensive treatment, in most cases vasomimetic support of circulation. In treatment human immunoglobulins, corticoids, IL1 inhibitors, acetylsalycylic acid are used. If the syndrom is early recognized and the imunoglobulins are given soon, then the overcome is usually successful

Keywords: multisystem inflammatory syndrome in adults, Covid-19, immunoglobulins