Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2014

Má význam podávanie betablokátorov u septických pacientov?

MUDr. Zuzana Krútka

Kľúčovým modulátorom orgánových funkcií a kardiovaskulárnej homeostázy je adrenergický nervový systém, a to v zdraví aj v chorobe. Pre sepsu je charakteristická aktivácia sympatického nervového systému s vysokou hladinou katecholamínov, ale na druhej strane myokardiálnou depresiou, vaskulárnou hyporeaktivitou, a autonómnou dysfunkciou (1). Katecholamíny majú vplyv na rôzne orgánové systémy. Beta adrenergická modulácia by mohla byť sľubnou terapeutickou modalitou v podmienkach intenzívnej medicíny.

Kľúčové slová: sepsa, betablokátory, septická kardiomyopatia, esmolol, adrenoreceptor.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Has an administration of betablockators to septic patients any importance?

Adrenergic nervous system is a key modulator of organ functions and cardiovascular homeostasis in health and sickness. For sepsis there is characteristic activation of sympatic nervous system, with high catecholamines flow but on the other side with myocardial depression, vascular hyporeactivity and autonomic dysfunction. Catecholamines have influence on many organs. Beta adrenergic modulation could be promising terapeutic form in conditions of intensive medicine.

Keywords: sepsis, betablocators, septic cardiomyopathy, adrenoreceptor, esmolol.