Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2015

Klinické aplikácie analýzy artériovej tlakovej krivky

MUDr. Katarína Galková, PhD.

Invazívne monitorovanie krvného tlaku cestou kanyly zavedenej do periférnej artérie umožňuje nielen kontinuálne sledovať hodnoty krvného tlaku. Pri poznaní fyziologických mechanizmov, ktoré determinujú tvar artériovej tlakovej krivky, je analýza tvaru krivky jednoduchou metódou na posúdenie celkového stavu hemodynamiky pacienta.

Kľúčové slová: artériová tlaková krivka.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The clinical application analysis of arterial pressure waveform

Invasive monitoring of blood pressure obtained via arterial cannula provides not only continuous measurement of arterial pressure. Analysis of an arterial waveform and knowledge of the physiological mechanism that influence the shape of arterial waveforms help us to asses global hemodynamic status.

Keywords: arterial pressure waveform.