Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2017

Edém pľúc vyvolaný laryngospazmom

MUDr. Jakub Vachalík, MUDr. Michal Venglarčík, PhD., MUDr. Jozef Valky, PhD.

Laryngospazmus je jednou z najčastejších foriem obštrukcie dýchacích ciest, s ktorou sa stretávame v anestéziologickej praxi. Terapia je zameraná na uvoľnenie obštrukcie v čo najrýchlejšom čase. Avšak v niektorých prípadoch, pacientove mohutné dychové úsilie môže viesť k pľúcnemu edému. V tejto práci sú odprezentované prípady, ktoré sú typické pre túto komplikáciu. V diskusii rozoberáme etiológiu a manažment tejto formy nekardiálneho pľúcneho edému.

Kľúčové slová: anestézia, laryngospazmus, pľúcny edém, diuretiká

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Laryngospasm-induced pulmonary edema

Laryngospasm is one of the most common forms of airway obstruction that we encounter in anesthesia practice. Therapy is aimed at relaxing the obstruction in the shortest time possible. However, in some cases, the patient‘s mighty breathing effort can lead to pulmonary edema. In this article, we present cases that are typical for this complication. In the discussion, we argue the etiology and management of this form of noncardial pulmonary edema.

Keywords: anaesthesia, laryngospasm, pulmonary edema, diuretics