Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2013

Atelektázy v perioperačnom období

MUDr. Zuzana Krútka

Respiračné komplikácie u chirurgických pacientov bývajú asociované s vysokou mierou morbidity, mortality, a zvyšujú náklady na liečbu pacientov. Za jednu z príčin ich vzniku je pokladaná tvorba atelektáz. V článku sa venujeme problematike ich vzniku, ich vplyvu na patofyziologické deje v organizme a postupom, ktorými sa snažíme eliminovať ich tvorbu.

Kľúčové slová: atelektázy, akútne pľúcne poškodenie, umelá pľúcna ventilácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Atelectasis in perioperative period

Respiratory complications of surgical patients are asociated with high morbidity, mortality and rises the cost of treatment. As one of the cause of respiratory complications are considered atelectasis. We would like to concern abot mechanism of atelectasis creation in perioperative period, their influence on patophysiological processes in organism and also about methods how to prevent them.

Keywords: atelectasis, acute lung injury, mechanical ventilation.